Sao Long Đức – Luận giải ý nghĩa của sao Long Đức

Sao Long Đức là sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Phân loại theo tính chất là Thiện Tinh. Sao Long Đức thuộc hành Thủy, là Phụ tinh loại Thiện Tinh với đặc tính Khoan hòa, nhân hậu, đoan chính, phúc thiện, giải được tai nạn hung nguy.

 

Ý nghĩa của sao Long Đức tại cung Mệnh

Tính cách của người có sao Long Đức tại cung Mệnh

 • Ôn hòa, nhân hậu, đức hạnh, đẹp nết.
 • Từ bi, từ thiện hay giúp đỡ, làm phúc.

Phúc thọ tai họa của Long Đức

 • Sao Long Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Do đó, sao này giống như các sao Thiên Giải, Địa Giải, Giải Thần, Thiên Quan, Thiên Phúc, Thiếu Âm, Thiếu Dương, Quang Quý, Tả Hữu, Sinh, Vượng. Sự kết hợp càng nhiều giải tinh càng làm tăng hiệu lực cứu giải.

Ý nghĩa của sao Long Đức tại cung Phụ Mẫu

 • Cha mẹ nhân hậu, từ thiện, có nghề khéo.

Ý nghĩa của sao Long Đức tại cung Phúc Đức

 • Thiên Đức, Nguyệt Đức đồng cung thì họ hàng phúc hậu, mồ mã thuận vị.

Ý nghĩa của sao Long Đức tại cung Tài Bạch

 • Kiếm tiền chính đáng, có lòng từ thiện.
 • Được giúp đỡ hoặc gặp may về tiền bạc.

Ý nghĩa của sao Long Đức tại cung Điền Trạch

 • Đi đâu cũng có người giúp đỡ về nhà cửa, nơi ăn chốn ở.

Ý nghĩa của sao Long Đức tại cung Quan Lộc

 • Công danh hay gặp may, có lương tâm nghề nghiệp.

Ý nghĩa của sao Long Đức tại cung Nô Bộc

 • Bè bạn, người làm, người giúp việc, nhân hậu.

Ý nghĩa của Long Đức tại cung Thiên Di

 • Ra ngoài khiêm tốn, hay gặp quý nhân.

Ý nghĩa của Long Đức tại cung Tật Ách

 • Giải trừ được tai nạn, bệnh tật nhỏ.

Ý nghĩa của Long Đức tại cung Phu Thê

 • Người hôn phối có nhan sắc, đứng đắn.
 • Có Thiên Đức, Nguyệt Đức, Đào Hoa thì vợ chồng tốt đôi, tương đắc.

Ý nghĩa của Long Đức tại cung Tử Tức

 • Con cái hòa thuận, hiếu thảo.
 • Thiên Đồng, Nguyệt Đức: Vợ chồng có con sớm.

Ý nghĩa của Long Đức tại cung Huynh Đệ

 • Anh chị em hòa thuận, giúp đỡ nhau, thương yêu nhau.

Những bộ sao đi với Long Đức

Long Đức gặp Nguyệt Đức, Đào Hồng: sẽ gặp được giai nhân giúp đỡ trên con đường tình duyên (có người mai mối nên vợ nên chồng)

Viết một bình luận