Sao Kiếp Sát – Luận giải ý nghĩa của sao Kiếp Sát

Sao Kiếp Sát là Phụ tinh thuộc loại Ác tinh có đặc tính chỉ sự nóng nảy, độc ác, bất chính, chủ sự phá hoại, các mối tai họa và hung nguy.

 • Ngũ hành: Hỏa
 • Đắc địa: Tí, Hợi, Dần, Thân
 • Hãm địa: Mão, Tị, Ngọ.

 

Ý nghĩa của sao Kiếp Sát

 • Giống như Thiên Hình, Kiếp Sát chỉ sự mổ xẻ, châm chích. Do đó, nếu đi với bộ sao y sĩ (Tướng, Y) thì là bác sĩ châm cứu hay giải phẫu, thường trị liệu rất táo bạo.

Ý nghĩa của sao Kiếp Sát tại cung Mệnh

 • Là người có tính nóng nảy, hay làm sự bất bình, nếu như gặp được sao tốt thì sẽ giảm mất tối đi, gặp sao xấu thì càng xấu
 • Có Kiếp Sát: người bất chính. Nhị sát (Kiếp sát, Thất sát) trùng nhiêu: cuồn ngôn, loạn thuyết.
 • Sát, Kỵ: gian nan nhục nhã.

Ý nghĩa của sao Kiếp Sát tại cung Điền Trạch – Tài Bạch

 • Có Kiếp sát, Phục binh: vô sản.

Ý nghĩa của sao Kiếp Sát tại cung Phúc Đức

 • Có Kiếp sát, Liêm trinh: bần yểu.

Ý nghĩa của sao Kiếp Sát tại cung Quan Lộc

 • Có Kiếp sát, phùng Thất sát: can đảm, oai hùng.

Ý nghĩa của sao Kiếp Sát tại cung Tử Túc

 • Có Sát, Hình, Hổ: không có con.
 • Sát, Đà, Không, Kiếp: sinh con ngơ ngẩn.

Những bộ sao đi với Kiếp Sát

 • Có Kiếp sát: bị lừa.
 • Đi với sao hung, Kiếp Sát tác họa rất mạnh và nhanh chóng.
 • Kiếp Sát, Thất Sát: không sợ chết, can đảm, liều mạng.
 • Kiếp Sát và Tứ Sát: nếu ở cung Tật thì bị ác bệnh.
 • Kiếp Sát, Thiên Giải hay Tuần Triệt: Thiên Giải, Tuần, Triệt chế được nóng tính hay ác tính của Kiếp Sát, làm cho tâm tính đầm, thuần trở lại.
 • Sát, Kỵ: gian nan, nhục nhã.

Viết một bình luận