Sao Thiên Trù – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Trù

Sao Thiên Trù trong tử vi là sao có đặc tính chủ sự ăn uống, người có lộc ăn, ham ăn và ăn khỏe, năng khiếu ẩm thực và hay cùng bạn bè ăn uống đối ẩm giao lưu. Có nhiều ý nghĩa khác nhau của Thiên Trù khi kết hợp với các bộ sao … Đọc tiếp

Sao Tử Phù – Luận giải ý nghĩa của sao Tử Phù

Sao Tử Phu là sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù.   Ý nghĩa của sao Tử Phù Sao Tử Phù trong tử vi … Đọc tiếp

Sao Tuế Phá – Luận giải ý nghĩa của sao Tuế Phá

Sao Tuế Phá trong tử vi là Phụ Tinh loại Bại Tinh, với ngũ hành: Hỏa. Sao Tuế Phá có đặc tính chủ về sự trở ngại, phá tán, là sao không tốt. Sao Tuế Phá sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang … Đọc tiếp

Sao Thai Phụ – Luận giải ý nghĩa của sao Thai Phụ

Sao Thai Phụ là sao thứ 11 trong số 12 sao thuộc trong vòng Trường Sinh theo đúng thứ tự: Trường Sinh, Sao Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Sao Thai Phụ là phụ tinh cùng với sao Phong Cáo tạo thành bộ Thai Phụ Phong Cáo … Đọc tiếp

Sao Thái Tuế – Luận giải ý nghĩa của sao Thái Tuế

Sao Thái Tuế là sao chủ trong chính vòng sao Thái Tuế bao gồm 12 sao theo đúng thứ tự: Thái Tuế, Sao Thiếu Dương, Sao Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Thái Tuế là một phụ tinh loại Hành Tinh … Đọc tiếp

Sao Thiên Mã – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Mã

Sao Thiên Mã trong tử vi là Phụ tinh loại Quý Tinh với đặc tính chủ sự hoạt động, với tài năng nhanh nhạy, hoạt bát. Ngũ hành: Hỏa Vượng địa tại Dần Đắc địa tại Tỵ, Thân, Hợi   Ý nghĩa của sao Thiên Mã Ý nghĩa tài năng Thiên Mã chỉ người đa … Đọc tiếp

Sao Thiên Hình – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Hình

Sao Thiên Hình là Phụ tinh thuộc hành hỏa, và là một loại hung tinh chỉ về sự cô khắc, hình thương, hay bị tai vạ. Đây là một trong bốn sao của bộ sao Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn), và cũng là một trong bốn sao của … Đọc tiếp

Sao Kiếp Sát – Luận giải ý nghĩa của sao Kiếp Sát

Sao Kiếp Sát là Phụ tinh thuộc loại Ác tinh có đặc tính chỉ sự nóng nảy, độc ác, bất chính, chủ sự phá hoại, các mối tai họa và hung nguy. Ngũ hành: Hỏa Đắc địa: Tí, Hợi, Dần, Thân Hãm địa: Mão, Tị, Ngọ.   Ý nghĩa của sao Kiếp Sát Giống như … Đọc tiếp

Sao Thiên Không – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Không

Sao Thiên Không là Phụ tinh loại Hung tinh, có đặc tính chỉ sự hoang hủy, phá tán. Hành: Hỏa.   Đặc điểm và ý nghĩa của sao Thiên Không Luôn luôn đồng cung với Thiếu Dương, và luôn có đủ Tứ Đức hội chiếu (Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức tam chiếu, Long Đức … Đọc tiếp

Sao Quả Tú – Luận giải ý nghĩa của sao Quả Tú

Sao Quả Tú là Phụ Tinh thuộc loại Ám Tinh thuộc Hành Thổ với đặc tính cô đơn, ít giao thiệp, làm giảm sự thuận lợi trong việc hôn nhân. Sao Quả Tú thuộc sao bộ đôi Cô Thần và Quả Tú. Gọi tắt là Cô Quả. Tên gọi tắt: Quả Ý nghĩa của sao … Đọc tiếp