Sao Hỷ Thần – Luận giải ý nghĩa của sao Hỷ Thần

Sao Hỷ Thần là ngôi sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Bác Sỹ theo thứ tự: Bác Sỹ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Sao Hỷ Thần là Phụ tinh, phân loại theo tính chất là Thiện Tinh với đặc tính may mắn, vui vẻ, tăng gia lộc, cưới gả, sinh con, thi cử đỗ đạt.

 

Ý nghĩa của sao Hỷ Thần tại cung Mệnh

Tính cách của người có Sao Hỷ Thần tại cung Mệnh

 • Người có lòng tốt, vui tính.
 • Có nhiều may mắn
 • Lợi ích cho việc cưới hỏi
 • Thiên Hỷ và Hỷ Thần đồng nghĩa. Sự hội tụ cả 2 sao này càng làm nổi bật ý nghĩa hài hước, vui tính, hỷ sự, may mắn, triển vọng.

Ý nghĩa của sao Hỷ Thần tại cung Tài Bạch

 • –Hỷ Thần ở Tây cung = trộm của đền chùa.

Ý nghĩa của sao Hỷ Thần tại cung Thiên Di

 • Hỷ, Hồng, Đào làm nên việc lớn dễ dàng.

Ý nghĩa của sao Hỷ Thần tại cung Phúc Đức

 • Có Hỷ Thần: có ngôi mả ở bãi đất cát.
 • Hỷ Thần, Thiên Hỷ: mả phát. Coi về mồ mả bất cứ phát gì, có Hỷ Thần nhập vào mới thịnh phát.

Ý nghĩa của sao Hỷ Thần tại cung Tật Ách

 • Dễ có bệnh trĩ, ung nhọt, nếu đi chung với các sao Địa Kiếp, Điếu Khách.

Ý nghĩa của sao Hỷ Thần tại cung Phu Thê

 • Cũng trong ý nghĩa chính là may mắn, Hỷ Thần đóng ở cung nào ban sự lành và lợi cho cung đó. Sao này ví như một hệ số về may mắn, bất luận hậu quả của sự may mắn đó có lợi hay hại.
 • Hỷ Thần đi với Đào hay Hồng thì vợ chồng xứng đôi.

Ý nghĩa của sao Hỷ Thần tại cung Huynh Đệ

 • Hỷ Thần, Thiên Riêu: Anh chị em chơi bời, phóng túng.
 • Hỷ Thần, Đào, Thai, Phục: anh chị em dâm đãng, trai thì hoang đãng, gái thì theo trai, chửa hoang.

Những bộ sao đi với Hỷ Thần

 • Sao Hỷ Thần cũng báo hiệu cho hỷ sự, may mắn. Tùy theo các sao đi kèm sẽ giúp giải đoán phương diện nào được may mắn. Tuy nhiên, nếu gặp Điếu Khách, sự may mắn đó bị suy giảm hay tiêu tán đi vì Điếu Khách chế hóa được sự may mắn của Hỷ Thần.
 • Hỷ Thần gặp Long Trì, Phượng Các: Cả ba sao đều chỉ sự vui mừng, báo hiệu cho sự may mắn về thi cử hoặc về công danh hoặc về hôn nhân hoặc về sinh nở. Nói chung, đây là điềm lành về nhiều mặt.
 • Hỷ Thần gặp Đào Hoa (hay Hồng Loan): Có sự may mắn về tình duyên.
 • Hỷ Thần, Thiên Hỷ ngộ Đào, Hồng, Khôi, Việt đẻ con
 • Hỷ Thần ghép với một số sao khác sẽ làm lợi thêm cát tinh của sao đó, cụ thể như Hỷ Thần gặp Thiên Mã, Tràng Sinh hay Thiên Mã, Hóa Lộc hay gặp Phong Cáo, Quốc Ấn… có nghĩa đắc lợi về vận hội, về tiền bạc, về danh giá…

Viết một bình luận