Sao Hồng Loan – Luận giải ý nghĩa của sao Hồng Loan

Sao Hồng Loan trong tử vỉ là Phụ tinh loại Dâm tinh với ngũ hành Thủy, có đặc tính đẹp đẽ, khoái lạc, mang đến may mắn, ý nghĩa tốt lành, cưới hỏi. Tên gọi tắt là Hồng. Là 1 trong ba sao bộ Tam Minh (Đào Hồng Hỷ): Đào Hoa, Hồng Loan, Thiên Hỷ.

 

Ý nghĩa của sao Hồng Loan ở cung Mệnh

Tướng mạo của người có sao Hồng Loan tại Mệnh

 • Hồng Loan có nghĩa là hình tướng, tức là nhan sắc bề ngoài của mỗi phái (hình dáng, diện mạo, thể xác và sự hấp dẫn của hình tướng), tâm tướng, tức cái duyên của mỗi phái (nết hạnh, sắc đẹp bên trong). Nếu đắc địa thì nhan sắc và có duyên, nếu hãm địa thì kém hơn.

Tính tình của người có sao Hồng Loan tại Mệnh

 • Sao Hồng Loan ở Mệnh là người đẹp đẽ, khéo léo về chân tay, tính tình vui vẻ, duyên dáng, có nét thu hút, quyến rũ người khác.

Công danh tài lộc của người mang sao Hồng Loan

 • Nếu Hồng Loan đóng ở bốn cung Di, Quan, Tài và Nô thì có sự may mắn về công danh, tài lộc do người khác phái mang đến, cũng như có thể bất lợi về công danh tài lộc vì đặc tính đào hoa của mình.
 • Sự hay dở còn tùy thuộc việc hội tụ với cát hay hung, sát tinh. Đi với cát tinh, Hồng Loan mang lại nhiều may mắn nhờ ở người khác phái giúp đỡ. Ngược lại, nếu gặp hung hay sát tinh thì sẽ bị liên lụy bởi ái tình vì người khác phái.

Phúc thọ tai họa của Hồng Loan

 • Cung Mệnh có Đào hay Hồng tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp tất không thể sống lâu được.

Ý nghĩa Hồng Loan tại cung Tài Bạch

 • Hồng Loan, Lộc: nhờ của vợ làm giàu.

Ý nghĩa Hồng Loan tại cung Phúc Đức

 • Hồng, Đào, Cái ngộ Tử Vi, Thái dương: Đàn bà đại quí hiển.

Ý nghĩa Hồng Loan tại cung Quan Lộc

 • Sao Hồng Loan ở cung Quan Lộc có nghĩa như hoa sớm nở ở quan trường sự nghiệp, chủ việc ra đời sớm, sớm có công ăn việc làm, lập thân từ lúc trẻ tuổi.
 • Có sự may mắn về công danh do người khác phái mang đến, được người khác phái giúp đỡ.
 • Đồng cung với sao Đào Hoa ở Cung Tý, người tuổi Tý, tuổi Dậu làm ăn phát tài sớm nhưng không bền.
 • Gặp sao Đào Hoa, Thiên Hỷ, làm nên công danh lớn lao, dễ dàng.
 • Hồng, Diêu có Cơ, Tấu, Vũ, Đào hay Hồng, Tấu, Vũ, Hỷ, Đào:  khôi hài, ca xướng.

Ý nghĩa Hồng Loan tại cung Điền Trạch

 • Hồng, Đào, Quang, Quý, Tang: có người thất tự để của cho.

Ý nghĩa Hồng Loan tại cung Tử Túc

có Hồng Loan: con cái giỏi canh cửi thêu thùa.

Ý nghĩa Hồng Loan tại cung Nô Bộc

 • Có sức thu hút quyến rũ người khác phái, được bè bạn, đồng nghiệp thương mến.
 • Gặp các sao Tử Vi, Thiên Phủ, Thái Dương, bè bạn nể phục, kính trọng vì sự đoan chính, ngay thẳng, nết hạnh của mình.
 • Hồng, Lộc: đàn ông nhờ của vợ làm giàu.
 • Hồng, Đào, Phù, Bật chiếu: nhiều vợ.

Ý nghĩa Hồng Loan tại cung Thiên Di

 • Ra ngoài giao thiệp dễ thuyết phục được người khác, có nhiều lợi lộc do người khác phái đem lại
 • Có Hồng, Đào: tha hương viễn phối.
 • Hồng, Đào, Vượng, Lộc: gặp quí nhân sánh đôi.

Ý nghĩa Hồng Loan tại cung Phu Thê

 • Vợ hay chồng là người có nhan sắc, quyến rũ.
 • Vợ hay chồng là người đa tình, lãng mạn, hoặc làm các nghề có liên quan đến nghệ thuật, thời trang.
 • Vợ hay chồng có ngoại tình hoặc chấp nối, nhiều lần lập gia đình, nếu gặp các sao xấu, hung hay sát tinh.
 • Hồng Loan đắc địa: sớm có nhân duyên, nếu hãm thì hại chồng khổ vợ.
 • Hồng, Thiên Tướng: lấy được quý nhân.
 • Đào, Hồng, Hỷ: vợ chồng giai nhân tài tử lấy nhau dễ dàng.
 • Hồng, Kỵ vợ chồng yêu nhau mà chồng vẫn có ngọai tình.
 • Hồng, Kỵ, Đào: vừa bỏ nhau, hay mới góa đã có người muốn lấy.
 • Hồng, Đào, Phượng, Cái: vợ chồng bỏ nhau mà không dứt tình.

Ý nghĩa Hồng Loan tại cung Huynh Đệ

 • Hồng, Đào, Cái, ngộ Tướng, Phá, Phục có Trực phù chiếu: anh em có người dâm đãng.
 • Hồng, Đào, Thai, Hỷ ngộ Phục, Tướng: anh em chị em có người ngoại dâm.

Những bộ sao đi với Hồng Loan

Những cách cục tốt

 • Hồng Loan, Đào Hoa hội Sát, Phá, Liêm, Tham : có hỷ sự, thành gia thất.
 • Hồng Loan , Hỷ, Long, Phượng, Tả, Hữu, Thiên Diêu : có hỷ sự thành gia thất.
 • Hồng Loan, Đào Hoa ở CUNG QUAN : có sự mừng.
 • Hồng, Hỷ, Riêu, Đào : có nhân tình.

Những cách cục xấu

 • Hạn gặp sao Địa Kiếp, là hạn duyên nghiệp long đong trắc trở.
 • Hạn gặp sao Cự Môn, Hóa Kỵ, là hạn tơ duyên rắc rối.
 • Hồng, Long, Hỷ : tai nạn bất ngờ.

Viết một bình luận