Sao Hoá Khoa – Luận giải ý nghĩa sao Hoá Khoa

Sao Hoá Khoa là một  trong 4 sao của bộ Tứ Hóa là Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Hóa Kỵ. Hóa Khoa là cát tinh. Được đi liền với các văn tinh thì hiển đạt về học vấn, giải nguy. Do đó, đóng ở bất luận cung nào, Hóa Khoa cũng có hai tác … Đọc tiếp

Các luận giải khác về Hoá Khoa

Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết về Hoá Khoa qua những luận giải của Nguyễn Phát Lộc qua bài: Sao Hoá Khoa , những luận giải khác bạn có thể tìm hiểu qua bài viết này. Luận giải sao Hóa Khoa – Toàn thư Thuộc tính ngũ hành của Hóa Khoa là dương … Đọc tiếp

Tính chất của Hoá Khoa

Thuộc tính âm dương ngũ hành của sao Hóa Khoa là dương thủy, hóa khí là tiếng tăm, chưởng quản văn chương, chủ về thanh danh. Sao Hóa Khoa có hàm ý mở rộng là tâm tính vui vẻ, hiển lộ là mức độ nổi tiếng, có thể cụ thể hóa thanh danh, thành tích … Đọc tiếp

Sao Cự Môn – Luận giải ý nghĩa sao Cự Môn

Sao Cự Môn là chính tinh xếp thứ tư trong tám sao thuộc chòm Thiên Phủ. Cự Môn là Bắc Đẩu Tinh có tính âm thuộc hành Thủy nằm trong loại Ám Tinh, chủ về ngôn ngữ, thị phi. Tên gọi tắt là Cự.   Tính chất  của Sao Cự Môn khi ở các cung … Đọc tiếp

Sao Tham Lang – Luận giải ý nghĩa sao Tham Lang

Sao Tham lang trong Âm dương Ngũ Hành thuộc dương Mộc (tại thể là âm Thủy), là sao đầu tiên của Bắc đẩu, là thọ tinh, thiên tài tinh, hóa khí thì thành đào hoa, chủ về họa phúc, là quỷ đa dục, là sao đào hoa bậc nhất.   Tính chất của sao Tham … Đọc tiếp

Sao Liêm Trinh – Luận giải ý nghĩa sao Liêm Trinh

Sao Liêm Trinh thuộc Âm Hỏa, là sao thứ năm của chòm sao Bắc Đẩu, trông coi về phẩm trật và mang quyền mệnh lệnh.   Ý nghĩa  tổng quát của sao Liêm Trinh Thuộc Bộ (Cách) Sát Phá Liêm Tham. Có thêm sao chính tinh trong cùng một cung, nên gọi là 2 sao … Đọc tiếp

Sao Phá Quân – Luận giải ý nghĩa sao Phá Quân

Phá Quân thuộc chòm sao Thiên Phủ đứng cách sao này 1 cung. Cầm đầu 1 nhóm sao gọi tắt là Sát Phá Tham.  Phá Quân luôn luôn có sao Thiên Tướng xung chiếu. Nhị hợp luôn luôn có sao Thiên Cơ.   Vị trí của Phá Quân tại các cung Miếu địa ở các … Đọc tiếp

Sao Thất Sát – Luận giải ý nghĩa sao Thất Sát

Một trong 14 Chính Tinh. Sao thứ 7 trong 8 sao thuộc chòm sao Thiên Phủ theo thứ tự: Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân.   Vị trí của sao Thất Sát ở các cung Miếu địa ở các cung Dần, Thân, Tý, Ngọ. Vượng … Đọc tiếp

Sao Thiên Lương – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Lương

Thiên lương là một ngôi chính diệu thuộc nhóm Nam đẩu tinh. Ngũ hành của sao này thuộc Mộc đới Thổ, thuộc tính dương. Nhắc đến thuộc tính dương ta ngầm hiểu đến nam giới, họ hàng bên nội (khác với âm tính – chỉ phụ nữ hoặc họ hàng bên ngoại   Vị trí … Đọc tiếp

Sao Thiên Đồng – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Đồng

Thuộc tính ngũ hành của sao Thiên đồng là dương thủy. Tại Đẩu sao Thiên đồng là sao thứ tư thuộc Nam Đẩu, tại Số sao Thiên đồng theo cung vị thứ sáu thuộc Bắc Đẩu, của phép định cục an sao Thiên bàn. Hóa khí là phúc, cung chủ là cung phúc thọ, có khả … Đọc tiếp