Cách tính vận hạn trong tử vi

Cách giải đoán đại hạn và tiểu hạn luôn được mọi người quan tâm và theo dõi, phần nhiều mọi người sẽ thắc mắc khi đọc các bản giải đoán những lá số nêu sẵn, thấy có ghi đại hạn, đại hạn lưu niên và các lưu tinh (phi tinh) mà các bạn chưa rõ đó là những gì. Dưới đây là những thông tin ban đầu giúp bạn trả lời những thắc mắc đó.

 

Đại hạn

Mỗi Đại hạn là 10 năm.  Khi bạn lấy Lá số từ các trang web, từng Đại Vận đã được ghi ngay trên 12 Cung của Lá số, không còn phải mất công xác định như trước kia. Một cung đã được ghi đại hạn, tức là vận hạn trong 10 năm phải được xem trong cung đó.
Xét vận mệnh của con người, có cung Mệnh, cung Thân, cung Quan, và luôn cả các cung khác, ngoài ra, về thời gian cuộc đời, có chia ra từng khoảng 10 năm. Các bạn biết cách đặt các cung đại hạn đó, đặt số đầu là số Cục, và cứ mỗi cung thêm 10, kể từ cung Mệnh, theo chiều thuận nếu là Dương Nam, Âm Nữ, và theo chiều ngược nếu là Âm Nam, Dương Nữ.
Ví dụ: Thủy nhị Cục (2) Âm Nam, thì đề số 2 tại cung Mệnh, và theo chiều nghịch, các cung sau là các số 12, 22, 32, 42, 52, v.v…
Như vậy có nghĩa là xem đại hạn 2-11 tuổi tại cung Mệnh, 12-21 tuổi tại cung Huynh Đệ, 22-31 tuổi tại cung Thê, 32-41 tuổi tại cung Tử Tức, 42-51 tuổi tại cung Tài Bạch, 52-61 tuổi tại cung Giải Ách, v.v… (Xem cung chính và 3 cung chiếu).

Tiểu hạn

 • Tiểu hạn là thời gian 1 năm của 10 năm đại hạn.
 • Nguyệt Hạn là thời gian một tháng của Tiểu hạn.
 • Nhật Hạn là thời gian một ngày của Nguyệt hạn.
 • Thời Hạn là thời gian 1 giờ Âm Lịch của Nhật hạn. Ngoài các loại hạn nêu trên, khoa Tử Vi còn đề cập đến Đồng Hạn, là khoảng thời gian một năm cần xem cho một Lá Số từ 1 tuổi đến 12 tuổi.

Tiểu hạn là vận hạn trong 1 năm. Cách tính tiểu hạn như sau:

 • Nếu năm sinh là Dần, Ngọ hay Tuất thì để tên năm sanh của mình vào cung Thìn, ở khoảng vành trong.
 • Nếu năm sanh là Thân, Tý, Thìn, để tên năm sanh của mình vào cung Tuất.
 • Nếu năm sanh là Tị, Dậu, Sửu, để tên năm sanh của mình vào cung Mùi.
 • Nếu năm sanh là Hợi, Mão, Mùi, thì để tên năm sanh vào cung Sửu.
 • Rồi cứ thế mà ghi các năm theo đúng hàng địa chi, mỗi cung một năm, Nam theo chiều thuận, Nữ theo chiều nghịch.
 • Thí dụ: Đàn ông tuổi Kỷ Mùi, bạn đề chữ Mùi vào cung Sửu, rồi viết tiếp theo chiều thuận theo hàng địa chi, mỗi cung một tên: Thân, Dậu … cho đến Hợi, rồi lại đến Tý, cho đủ 12 năm. Như thế, năm Tý thuộc cung Ngọ, muốn xem tiểu hạn thì xem cung chính ở Ngọ, và cung chiếu.

Lưu đại hạn

 • Mạng, Thân, Phúc, là nền tảng cuộc đời.
 • Đại hạn là nền tảng cuộc đời 10 năm.
 • Tiểu hạn báo những biến cố trong 1 năm.

Tuy nhiên, nếu chỉ xem như vậy thì chưa đủ để biết được hướng vận hạn của 1 năm, mà còn phải xem thêm Lưu đại hạn. Cái ý nghĩa của Lưu đại hạn được giải thích như sau: Trong khi đại hạn là nền tảng chính trong 10 năm, thì tiểu hạn cho biết vận trong 1 năm dựa trên nền tảng của đại hạn, nhưng còn Lưu đại hạn để cho biết cái hướng thật của đại hạn dành cho năm đó, có xem như vậy mới đúng nhất.
Ví dụ:

 • Đại hạn báo 10 năm phát tài, giàu có.
 • Nhưng không phải năm nào cũng giàu, vì đại hạn chỉ có biết trong vòng 10 năm có lúc giàu.
 • Xét tiểu hạn: gặp một tiểu hạn có nhiều sao thịnh vượng phát tài, có thể cho rằng năm đó phát tài thật.
 • Nhưng còn phải được xác nhận bằng cung Lưu đại hạn và các cung chiếu. Nếu Lưu đại hạn báo sự phát tài giầu có thật, thì kể như sự giầu có trong đại hạn báo cho năm đó. Nếu tiểu hạn tuy có những sao phát tài, nhưng Lưu đại hạn lại báo sự tán tài, nghèo khó, thì sự phát tài ở tiểu hạn chỉ nhỏ, ít thôi, không đáng kể, không phải là năm làm giàu.

Cách tính Lưu đại hạn

Khởi tính từ cung của Đại Hạn. Cung Đại Hạn báo hiệu cho 10 năm. Còn Lưu Đại Hạn thì tính từng năm:
Sau khi ghi đại hạn 10 năm, cung ghi đại hạn gọi là cung gốc. Lưu Đại Hạn tính từng năm. Cách tính như sau:
Bước 1: Lấy số tuổi (bắt đầu một Đại Hạn) ở cung gốc.
Bước 2: Căn cứ vào Mệnh chủ:
– Dương Nữ, Âm Nam : tiến lên một cung (thêm 1 tuổi) rồi trở lại cung xung chiếu, lùi theo chiều nghịch, mỗi cung 1 tuổi… đến cung nào đủ số tuổi bạn muốn tính Lưu Đại Hạn thì ngừng lại.

 • Lưu đại hạn năm đầu của đại hạn: chính là cung gốc đại hạn.
 • Lưu đại hạn năm thứ 2 của đại hạn: chính là cung đối diện của cung gốc.
 • Lưu đại hạn năm thứ 3 của đại hạn: là cung kế theo chiều thuận của cung vừa tính.
 • Lưu đại hạn năm thứ 4 của đại hạn: trở về cung đối diện của cung gốc.
 • Lưu đại hạn năm thứ 5 của đại hạn: là cung kế theo chiều nghịch. Cứ thế mà tính đi.
 • Ví dụ: Tuổi Kỷ Mùi, Thủy Nhị Cục, đại hạn 52 (52 đến 61 tuổi) tại cung Thân, Lưu đại hạn năm 52 tuổi tại Thân, năm 53 tuổi tại Dần, năm 54 tuổi tại Mão, năm 55 tuổi tại Dần, năm 56 tuổi tại Sửu, năm 57 tuổi tại Tý, v.v…

– Dương Nam, Âm Nữ : lùi lại một cung (thêm 1 tuổi) rồi trở lại cung xung chiếu, tiến theo chiều thuận, mỗi cung 1 tuổi…đến cung nào đủ sô tuổi bạn muốn tính Lưu Đại Hạn thì ngừng lại.

 • Ví dụ cụ thể: Như tuổi Canh Dần, 23 tuổi, Dương Nam, Thủy nhị cục, đại hạn 22 ở cung Tuất thì lưu đại hạn 22 tuổi ở Tuất, 23 tuổi ở Thìn (đối diện), 24 tuổi ở Mão, 25 tuổi lại ở Thìn, 26 tuổi ở Tị, 27 tuổi ở Ngọ, v.v…

Những cách để xét đại hạn, tiểu hạn

Xét đại tiểu hạn, có những cách để biết hay dở.

 • Cung Hạn sinh cho hành của sao chính
 • Hành của Cung sinh cho hành của Mạng
 • Hành của sao chính sinh cho hành của Mạng

Được sinh tốt, khắc là xấu. Đó là một cách đầu tiên để xét.
Kế đó, xét đến nhóm chính tinh của hạn có phải cùng loại với nhóm chính tinh của Mạng không. Nếu cùng loại là hạn tốt, không cùng loại là hạn xấu.
Cách xét thứ ba, là những sao xấu và những sao tốt. Nhiều sao tốt, nhiều sao xấu. Tuy nhiên, cũng còn nhiều chi tiết phức tạp để xét, thí dụ như gặp một sao thật xấu, thì vẫn phải chịu xấu, chỉ nhờ các sao khác gỡ được phần nào, ngoài ra, có thể có những sao giải. Cũng có những cách mà người giải đoán trông thấy, là có thể biết được sẽ có biến cố nào xảy ra trong năm. Có thể đoán trong chi tiết của tai nạn, xem là tai nạn gì, hoặc là việc tốt, là việc gì, rồi sau đó có thể tính ngày giờ của việc theo cách tính tháng, rồi tính ngày (sẽ trình bày sau).
Cũng để tính đại tiểu hạn, lại phải tính cả các sao lưu, hay là các phi tinh.
Các sao lưu động
Đó là gồm 9 sao lưu động(Đó là những sao trong lá số có ghi chữ “L” bên cạnh), những phi tinh, gồm có:

 • Lưu Thái Tuế.
 • Lưu Tang Môn, Lưu Bạch Hổ
 • Lưu Thiên Khốc, Lưu Thiên Hư
 • Lưu Lộc Tồn, Lưu Kình Dương, Lưu Đà La.
 • Lưu Thiên Mã

Mỗi sao lưu có những ảnh hưởng như nhau:

 • Nếu gặp sao tốt thì làm cho tốt, hưng vượng: nếu gặp sao xấu, càng gây thêm họa hại.
 • Đóng ở cung nào, thì tạo ảnh hưởng về cung đó. Thí dụ, Lưu Thiên Mã đóng ở Tử Tức, thì con cái có sự đi xa. Lưu Kình Dương đóng ở Phụ Mẫu thì cha mẹ có gặp những tai ách (dĩ nhiên, còn phải xem những sao giải của Phụ Mẫu) tức là chính số của đương sự, mới rõ được.

 

Viết một bình luận