Sao Bệnh Phù – Luận giải ý nghĩa sao Bệnh Phù

Sao Bệnh phù là phụ tinh thuộc loại Hung tinh với đặc tính chỉ sự bệnh tật, khù khờ, nhầm lẫn, thường hay buồn rầu.
Sao Bệnh Phù là sao thứ 9 trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Bác Sỹ theo thứ tự Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Sao Tấu Thư,  Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Sao Phục Binh, Quan Phù.
Hành: Thổ

 

Ý nghĩa của sao Bệnh Phù tại cung Mệnh

  • Sao Bệnh Phù tại mệnh là sao chỉ sự đau yếu, bệnh tật thường hay buồn rầu vì bệnh tật. Người thường kém ăn kém ngủ, ít nghỉ ngơi, dễ mắc các bệnh như sổ mũi, nhức đầu.
  • Bệnh: bất tín dụng; nếu không có anh tinh thì thêm bất tài.
  • Bệnh Phù , Đào, Riêu: bệnh phong tình.
  • Bệnh Phù , Hao, Sát, Hình, Kỵ: ác bệnh, khó chữa.

Ý nghĩa của sao Bệnh Phù tại cung Tử Túc

  • Bệnh, Phá : sát con

Ý nghĩa của Bệnh Phù tại cung Tật Ách

  • Bệnh, Không, Kiếp : bệnh hỏa hư, huyết sấu.
  • Bệnh Phù, Hao sát ngộ Hình, Kỵ bị ác bệnh.

Ý nghĩa của Bệnh Phù tại cung Phúc Đức

  • Bệnh Phù, Hóa kỵ, Thiên Hình: nhà có người điên, hay mắc bệnh phù thũng.

Những bộ sao đi với Bệnh Phù

  • Bệnh Phù, Thái tuế: có sự đau khổ, ốm đau; nếu có Thiên Lương thì giải được.
  • Sao này gặp Sát, Phá, Tham, Vũ thì lại ít bệnh.

Viết một bình luận