Sao Bác Sĩ – Luận giải ý nghĩa của sao Bác Sĩ

Sao Bác Sĩ là ngôi sao thuộc hành Thủy. Là Phụ tinh thuộc loại Cát tinh chủ sự thông đạt, thâm thúy.

 

Ý nghĩa của sao Bác Sĩ

  • Thông minh, hay suy xét kín đáo, chủ sự thông đạt thâm thúy
  • Ngôn ngữ hoạt bát.
  • Tính cách khoan hòa, nhân hậu.
  • Lợi ích cho việc thi cử học hành.
  • Giải trừ bệnh tật.
  • Về các điểm này, Bác Sĩ có đặc tính tương tự như Hóa Khoa, chủ về học và hành đồng hời cứu giải bệnh tật. Như Bác Sĩ không mạnh bằng sao Hóa Khoa.

Những bộ sao khi đi với sao Bác Sĩ

  • Bác Sĩ, Hóa Khoa: có học có hành.
  • Bác Sĩ, Âm, Dương, Xương, Khúc: có khoa danh làm nên.
  • Mệnh có Bác Sỹ: Người có học, có hạnh.
  • Bác Sĩ gặp Khoa, Quyền, Xương, Khúc: thông minh, có khoa danh

Viết một bình luận