Sao Quan Phù – Luận giải ý nghĩa của sao Quan Phù

Sao Quan Phù trong tử vi là 1 trong 12 ngôi sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Quan Phù thuộc hành Hỏa, là một Phù Tinh và Hình Tinh … Đọc tiếp

Sao Đường Phù – Luận giải ý nghĩa Sao Đường Phù

Sao Đường Phù là ngôi sao được an một cách đặc biệt, thuộc bộ Quốc Ấn Đường nhưng không bao giờ tam hợp, đồng cung được với nhau.  Sao Đường Phù trong tử vi là một cát tinh chủ sự thanh tịnh thuộc hành Mộc, với đặc tính: thanh nhàn, có lợi ích trong việc … Đọc tiếp

Sao Phong Cáo – Luận giải ý nghĩa Sao Phong Cáo

Sao Phong Cáo là Phụ Tinh, với đặc tính chủ bằng sắc công danh, ấn tín, quý hiển. Thuộc bộ đôi Thai Phụ và Phong Cáo (gọi tắt là Thai Cáo) Hành: Thổ Loại: Văn Tinh, Quý Tinh Tên gọi tắt: Cáo   Ý nghĩa của Sao Phong Cáo Tự đắc kiêu hãnh, tự phụ. … Đọc tiếp

Sao Quốc Ấn – Luận giải ý nghĩa của Sao Quốc Ấn

Sao Quốc Ấn là một trong 4 sao của bộ Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn). Quốc Ấn tượng trưng cho ấn của vua ban, bằng sắc được ân thưởng. Do đó, Quốc ấn có nghĩa công danh nhiều nhất. Phụ Tinh Hành: Thổ Đặc tính: Quan Lộc, Công … Đọc tiếp

Sao Thiên Quý – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Quý

Sao Thiên Quý (gọi tắt là Quý) là một phụ tinh, và là một trong 2 bộ đôi Thiên Quý và Ân Quang, tạo nên bộ Ân Quang Thiên Quý, có thể gọi tắt là Quang Quý. Sao Thiên Quý ở mệnh thuộc hành Dương Thổ, là một Phúc Tinh. Đây là sao mang đến … Đọc tiếp

Sao Thiên Việt – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Việt

Sao Thiên Việt trong tử vi thuộc hành Hỏa, đây được coi là một loại Quý Tinh với đặc tính là một sao khoa giáp và quyền tước. Thường được gọi tắt với tên gọi là Việt. Sao Thiên Việt là một Phụ Tinh, một trong sao bộ đôi Thiên Ất Quý Nhân cùng với sao … Đọc tiếp

Sao Thiên Khôi – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Khôi

Sao Thiên Khôi là một phụ tinh trong Tử vi chỉ sự giúp đỡ của quý nhân đối với mỗi người trong cuộc sống, cùng với sao Thiên Việt thành bộ Thiên Ất Quý Nhân. Thiên khôi là một sao phúc tinh.   Ý nghĩa của sao Thiên Khôi Sao Thiên khôi thuộc hành Hỏa. … Đọc tiếp

Sao Ân Quang – Luận giải ý nghĩa sao Ân Quang

Sao Ân Quang trong tử vi thuộc hành Mộc, đây được coi là một loại Phúc Tinh với đặc tính là một sao Phúc Đức và Trường Thọ. Thường được gọi tắt với tên gọi là Quang. Sao Ân Quang là một Phụ Tinh, một trong sao bộ đôi Ân Quang và Thiên Quý, được … Đọc tiếp