Sao Lộc Tồn – Luận giải ý nghĩa sao Lộc Tồn

Sao Lộc Tồn là Quý tinh hành Thủy, là sao đầu tiên của Vòng Lộc Tồn bao gồm 15 sao là Lộc tồn,Bác sĩ, Lực sĩ, Kình dương,Thanh long,Tiểu hao, Tướng quân, Tấu thư, Phi liêm, Hỷ thần, Bệnh phù, Đại hao, Phục binh, Quan phủ, Đà la. Lộc tồn chủ về Quyền Tước, Tài Lộc, … Đọc tiếp

Sao Dưỡng – Luận giải ý nghĩa sao Dưỡng

Sao Dưỡng là cát tinh mang hành Mộc, là sao thứ 12  trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Dưỡng chủ cẩn thận, chủ sự nuôi nấng.   Ý nghĩa của sao Dưỡng ở … Đọc tiếp

Sao Thai Tử vi – Luận giải ý nghĩa sao Thai

Sao Tuyệt có hành Thổ là sao thứ 11 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.   Ý nghĩa sao Thai tại mệnh Chủ sự giao hợp, thụ thai, sinh nở, mê muội, hay … Đọc tiếp

Sao Tuyệt – Luận giải ý nghĩa của sao Tuyệt

Sao Tuyệt là Hung tinh mang hành Thổ, là sao thứ 10 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng.   Ý nghĩa của sao Tuyệt tại Mệnh Cung Mệnh có sao Tuyệt là người … Đọc tiếp

Sao Mộ – Luận giải ý nghĩa sao Mộ

Sao Mộ là sao thứ 9 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Sao Mộ chủ sự lầm lẫn, chôn cất, ngu si, đần độn, u mê (VVT), suy bại, bần hàn, lo buồn, lao … Đọc tiếp

Sao Tử – Luận giải ý nghĩa sao Tử

Sao Tử là sao thứ 8 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. TTL thì cho rằng sao Tử thuộc hành Thủy trong khi VVT thì cho rằng Tử thuộc Hoả. Sao bệnh chủ … Đọc tiếp

Sao Bệnh – Luận giải ý nghĩa sao Bệnh

Sao Bệnh là 1 sao hành Hoả, là sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Sao Bệnh chủ bệnh tật, đau yếu, suy nhược, buồn rầu, khờ khạo, hay nhầm lẫn, … Đọc tiếp

Các sao chỉ bệnh tật trong Tử Vi

Đời người ai chẳng có bệnh tật, biết trước được những bệnh mà mình sẽ mắc phải để đón lành tránh dữ thì chẳng phải tốt hơn sao. chúng ta cùng tìm hiểu về các sao chỉ bệnh tật trong Tử Vi nhé. Những bệnh về bộ máy tiêu hóa: Thông thường, bộ máy tiêu … Đọc tiếp

Sao Suy – Luận giải ý nghĩa sao Suy trong tử vi

Sao Suy là một hung tinh hành Thủy, đứng thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh. Đặc trưng của chòm sao này chính là chỉ sự suy bại, là rớt từ đỉnh cao rơi xuống. Sao Suy ám chỉ sự sa sút, lụi bại và yếu ớt. Sao Suy nói về thời … Đọc tiếp

Sao Đế Vượng – Luận giải ý nghĩa sao Đế Vượng

Đế Vượng là sao thứ 5 trong 12 sao thuộc vòng sao Trường Sinh theo thứ tự: Trường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Đế Vượng chủ sự sinh sản nhiều và mau chóng, thịnh đạt, thịnh vượng, danh vọng, uy quyền, mưu trí, tài học, … Đọc tiếp