Sao Tuế Phá – Luận giải ý nghĩa của sao Tuế Phá

Sao Tuế Phá trong tử vi là Phụ Tinh loại Bại Tinh, với ngũ hành: Hỏa. Sao Tuế Phá có đặc tính chủ về sự trở ngại, phá tán, là sao không tốt. Sao Tuế Phá sao thứ 7 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang … Đọc tiếp

Sao Thai Phụ – Luận giải ý nghĩa của sao Thai Phụ

Sao Thai Phụ là sao thứ 11 trong số 12 sao thuộc trong vòng Trường Sinh theo đúng thứ tự: Trường Sinh, Sao Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng. Sao Thai Phụ là phụ tinh cùng với sao Phong Cáo tạo thành bộ Thai Phụ Phong Cáo … Đọc tiếp

Sao Thái Tuế – Luận giải ý nghĩa của sao Thái Tuế

Sao Thái Tuế là sao chủ trong chính vòng sao Thái Tuế bao gồm 12 sao theo đúng thứ tự: Thái Tuế, Sao Thiếu Dương, Sao Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Sao Thái Tuế là một phụ tinh loại Hành Tinh … Đọc tiếp

Sao Thiên Mã – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Mã

Sao Thiên Mã trong tử vi là Phụ tinh loại Quý Tinh với đặc tính chủ sự hoạt động, với tài năng nhanh nhạy, hoạt bát. Ngũ hành: Hỏa Vượng địa tại Dần Đắc địa tại Tỵ, Thân, Hợi   Ý nghĩa của sao Thiên Mã Ý nghĩa tài năng Thiên Mã chỉ người đa … Đọc tiếp

Sao Thiên Hình – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Hình

Sao Thiên Hình là Phụ tinh thuộc hành hỏa, và là một loại hung tinh chỉ về sự cô khắc, hình thương, hay bị tai vạ. Đây là một trong bốn sao của bộ sao Binh Hình Tướng Ấn (Phục Binh, Thiên Hình, Tướng Quân, Quốc Ấn), và cũng là một trong bốn sao của … Đọc tiếp

Sao Kiếp Sát – Luận giải ý nghĩa của sao Kiếp Sát

Sao Kiếp Sát là Phụ tinh thuộc loại Ác tinh có đặc tính chỉ sự nóng nảy, độc ác, bất chính, chủ sự phá hoại, các mối tai họa và hung nguy. Ngũ hành: Hỏa Đắc địa: Tí, Hợi, Dần, Thân Hãm địa: Mão, Tị, Ngọ.   Ý nghĩa của sao Kiếp Sát Giống như … Đọc tiếp

Sao Thiên Không – Luận giải ý nghĩa của sao Thiên Không

Sao Thiên Không là Phụ tinh loại Hung tinh, có đặc tính chỉ sự hoang hủy, phá tán. Hành: Hỏa.   Đặc điểm và ý nghĩa của sao Thiên Không Luôn luôn đồng cung với Thiếu Dương, và luôn có đủ Tứ Đức hội chiếu (Thiên Đức, Phúc Đức, Nguyệt Đức tam chiếu, Long Đức … Đọc tiếp

Sao Quả Tú – Luận giải ý nghĩa của sao Quả Tú

Sao Quả Tú là Phụ Tinh thuộc loại Ám Tinh thuộc Hành Thổ với đặc tính cô đơn, ít giao thiệp, làm giảm sự thuận lợi trong việc hôn nhân. Sao Quả Tú thuộc sao bộ đôi Cô Thần và Quả Tú. Gọi tắt là Cô Quả. Tên gọi tắt: Quả Ý nghĩa của sao … Đọc tiếp

Sao Cô Thần – Luận giải ý nghĩa của sao Cô Thần

Cô Thần chỉ sự cô đơn, chích bóng, nhất là đối với phái nữ. Đây là một yếu tố của sự góa bụa của phái nữ. Do đó, Cô Thần có hại cho hôn nhân, cho sự cầu hôn, cho sự đoàn tụ, chung sống của vợ chồng. Sao Cô Thần là Phụ tinh thuộc … Đọc tiếp

Sao Tấu Thư – Luận giải ý nghĩa của sao Tấu Thư

Sao Tấu Thư là một phụ tinh thuộc loại Văn Tinh, là sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao bác sỹ theo thứ tự: Bác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long, Tiểu Hao, Tướng Quân, Tấu Thư, Phi Liêm, Hỷ Thần, Bệnh Phù, Đại Hao, Phục Binh, Quan Phủ. Ngũ hành Kim có đặc … Đọc tiếp