Cung Phu Thê thể hiện hôn nhân không tốt đẹp

 Hôn nhân không tốt đẹp là điều chẳng ai muốn, nhưng nếu tránh được vẫn hơn, khi tìm hiểu bạn đời nếu bạn thấy cung Phu Thê có đặc điểm như sau thì bạn nên lưu ý nhé. Nếu bạn đã kết hôn và có hiểu biết nhất định về Tử Vi thì xem những … Đọc tiếp

Sao Thiên Hư – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Hư

Sao Thiên Hư mang hành Thủy là một trong sao bộ đôi Thiên Khốc và Thiên Hư. Gọi tắt là Khốc Hư. Một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư). … Đọc tiếp

Sao Thiên Khốc – Luận giải ý nghĩa sao Thiên Khốc

Thiên Khốc là sao hành Thủy, thuộc bộ sao đôi là Thiên Khốc – Thiên Hư, gọi tắt là Khốc Hư. Thiên Khốc cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang … Đọc tiếp

Sao Bạch Hổ – Luận giải ý nghĩa sao Bạch Hổ

Bạch Hổ là sao hành Kim thuộc 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư). Đặc tính của Bạch Hổ là Hình thương, tai nạn, bệnh tật, thị phi, khẩu thiệt, hùng dũng. … Đọc tiếp

Sao Tang Môn – Luận giải ý nghĩa sao Tang Môn

Sao Tang Môn là một sao hành mộc à một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư). Đặc tính của Tang Môn: Tang tóc, hình thương, tai nạn, tang thương, bệnh … Đọc tiếp

Sao Đại Hao – Luận giải ý nghĩa sao Đại Hao

Đại Hao là bại tinh thuộc hành Hoả là một trong trong sao bộ đôi Tiểu Hao và Đại Hao. Gọi tắt là Song Hao. Đại Hao là một trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song … Đọc tiếp

Sao Tiểu Hao – Luận giải ý nghĩa sao Tiểu Hao

Tiểu Hao là 1 trong 6 sao của bộ Lục Bại Tinh gồm các sao Tiểu Hao, Đại Hao, Tang Môn, Bạch Hổ, Thiên Khốc, Thiên Hư (gọi tắt là Song Hao Tang Hổ Khốc Hư. Và thuôc bộ sao đôi là Song Hao. Song Hao bao gồm Tiểu Hao và Đại Hao. Tiểu hao … Đọc tiếp

Bộ sao Song Hao, Đại Hao – Tiểu Hao

Song Hao là bộ sao quan trọng trong Tử Vi và gồm 2 sao là Tiểu Hao và Đại Hao. Qua bài này chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa của bộ sao này. Đặc điểm của Tiểu Hao và Đại Hao Ý nghĩa về từ ngữ Tiểu nghĩa là nhỏ, đại có nghĩa là … Đọc tiếp

Sao Hoả Tinh – Luận giải ý nghĩa sao Hoả Tinh

Hoả Tinh là sao hành Hoả thuộc bộ sao đôi Hỏa Tinh và Linh Tinh. Cũng là một trong 6 sao của bộ Lục Sát Tinh gồm các sao Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp, Linh Tinh, Hỏa Tinh (gọi tắt là Kình Đà Không Kiếp Linh Hỏa). Phân loại theo tính chất … Đọc tiếp